Disclaimer Wyzr

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van deze website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u op dit moment bekijkt. Door informatie op deze pagina tot u te nemen, stemt u in met deze disclaimer.

1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content in de aan deze website gekoppelde bestanden en/of op websites waarnaar wordt verwezen.

3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

4. Aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van bezoek aan de website of gebruik daarvan, wordt nadrukkelijk afgewezen door het management van de eigenaar.

5. De eigenaar geeft geen garanties omtrent de continuïteit van deze website.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. Genoemde prijzen en bedragen zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen en zijn altijd exclusief btw, tenzij anders vermeldt.

8. Aan de genoemde prijzen en bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende tarieven is altijd een door de eigenaar voor u op maat gemaakte offerte noodzakelijk.